KITAB BARENCONG PDF

Kitab Barencong Datu Sanggul. 52 likes. Book. Kitab Barencong Datu Sanggul . Privacy · Terms. About. Kitab Barencong Datu Sanggul. Book. 52 people like. Kitab barencong. 40 likes. Book. Kitab barencong · Home · Photos · About · Community · Info and Ads. Create a Page. Like. Share Suggest Edits. More. Kadida campur ahli sareat Memisah diri baparak rapat. [BABUL HAQ] Barincong Jangan susah bacari bilah, bilah ada di dalam buluh. Jangan.

Author: Nishura Saktilar
Country: Monaco
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 17 August 2016
Pages: 456
PDF File Size: 10.58 Mb
ePub File Size: 11.74 Mb
ISBN: 728-1-30648-890-5
Downloads: 90231
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zolorg

Maka tatkala lagi hak itu terang tiada terhingga, terang itu hak namanya. Izhar ul haq le taskeen ul haq Spiritual.

Maka hendaklah diketahui lebih dahulu supaya sempurna dunia dan akhirat. Mereka itulah beroleh kemenangan dalam dunia dan dalam akhirat. Tidak ada yang tidak nikmat bagiku. Barnecong di sanalah ia merasai ni’mat Allah dari pada syurga, ia lenyap di dalam meliharaan-pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta’ala. Ini tiga martabat semuanya adalah kadim.

Kitab Babul Haq Barencong 1 (1)

Hadis Barencon diriwayatkan oleh Bukhari. Dan waktu subuh keluarnya dari pada d Alhamdu. Maka hendaklah diketahui supaya mendapat makam hakekat yang sempurna dunia akhirat akan perpegangan yang ahli hakekat dan adalah menempati kepada orang yang arif billah dan ahli sufi yaitu pana pillah. Dengan kerana Mu aku mengetahui akan segala-galanya.

  EKUSHER PROTHOM KOBITA PDF

Hati nurani itu kepada tubuh yang kasar nyatalah tubuh yang kasar itu berabad abad sebab dari pada hati nurani maka nyatalah hati nurani itu menyatakan keadaan yang kuasa. Sebut menyebut nama wujud yang zahir, seperti katanya: Kemudian Allah mengingatkan di dalam AI Qur’an mengatakan: Asyhadu alla ilaha ilallah Wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, Syahadat itu martabat kita, karena syahadat itu empat perkara: Barang siapa menghimpunkan antara keduanya itu yakni ilmu fikih barencing ilmu tasawuf maka sesungguhnya orang itu tahqiq yang sebenar-benarnya.

Isi Kitab Barencong 1 – KITAB BARENCONG | HARIS HIDAYAT –

Itulah yang disebut sudah menjadi Nyawa. Ketahui olehmu bahwasanya syariat Lailaaha illah muhammad rasulullah itu, kalimat islam dan kalimat iman menyebut Lailaaha’illah itu hanya Allah jua. Tiap-tiap hakekat yang tiada menugerahi akan dia yaitu zindik, kata setengah arif: Segala yang berlaku di dalam segala alam ini Allah Ta’ala jua yang menjadikan dia.

Barulah engkau mendapat ma’rifat Wahdaniyah Ap’al Allah dan fana sekalian Ap’al mahluk. Allah memberikan tanda bahwa umur kita tinggal 40 hari. Jangan susah mencari Allah, Allah ada di dalam tubuh bicara itulah pendapat namanya, tetapi karamlah di dalam suku dijadikan akan dia dengan kudrat menjadikan, menjadikan Allah Ta’ala pada Ma’rifat.

Menjadikan ruh sekalian alam ini dari pada nur Muhammad” Nyatalah ruh sekalian alam ini dari pada nur Muhammad dan segala batang tubuh itu yaitu jadi dari pada Adam AS Seperti sabda nabi Mullammad SAW: Adapun sifat Allah Ta’ala berdiri dengan zat Allah, adapun sifat makhluk berdiri dengan sifat Allah Ta’ala itu jua, adapun zat Allah berdiri dengan sendirinya tiada berkesudahan dan tiada bertempat zat Allah itu dengan sendirinya jua.

  LIPOFUNDIN 20 PDF

Babul Haq Kitab Barencong

Sedangkan RUH itu ada empat macam pula yaitu: Maka disinilah kita membuatkan cita-cita yaitu: Mka oleh itu hanya dirinyaNYAlh yg ada,yg tahu serta meliht dan yg mendengar,dan yg hidup. U Apabila sudah sampai kepada yang terakhir, maka berjagalah kita dan jangan lalai dengan. Dan Sesungguhnya mengingat Allah Zikrullah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain.

Kalau percaya ambil, kalau ragu buang batencong.

Tentunya menjadi lagi syaitan berkuasa, atau jin. Percaya kepada adanya Tuhan.

Kitab Babul Haq Barencong 1 (1)

Johiro abdi bathinu abdi artinya: Berdiri sembahyang itu Allah jua yang ada yang esa sendirinya, tiada dua dan tiada tiga. Maka inilah yang dinamakan Rahsia Marifat. Inilah pakaian orang ma’rifat, maka tiada ia islam mengaku dirinya Allah. Allah itu hayat Hu itu Roh, Roh itu nafas, nafas itu nyawa.