AKTA RAHSIA RASMI 1972 PDF

AKTA RAHSIA RASMI PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PENJAWAT AWAM BERKENAAN DENGAN AKTA RAHSIA RASMI Adalah . Akta Rahsia Rasmi semua pindaan hingga September Akta 88 by Malaysia.; 1 edition; First published in ; Subjects: Official. Akta Rahsia Rasmi Home /; Akta Rahsia Rasmi Akta Rahsia Rasmi Email to a Friend ยท Be the first to review this product. Availability: In stock.

Author: Tojalrajas Goltit
Country: Portugal
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 28 October 2007
Pages: 95
PDF File Size: 11.51 Mb
ePub File Size: 7.61 Mb
ISBN: 579-2-82937-243-9
Downloads: 11685
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoojar

Amazon Inspire Digital Educational Resources. Perakuan oleh pegawai awam hendaklah menjadi keterangan yang konklusif Withoutabox Submit to Film Festivals.

Meletakkan diri dalam kepercayaan ejen negara asing 8. Seseorang yang melakukan apa-apa perbuatan supaya dirinya diletakkan atau mungkin diletakkan dalam kepercayaan mana-mana ejen negara asing melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan selama rasmmi tidak kurang dari satu tahun tetapi tidak melebihi lima tahun. Write a customer review.

Akta Rahsia Rasmi 1972

Amazon Renewed Refurbished products with a warranty. Menambah, memotong atau meminda Jadual 2A. Alexa Actionable Analytics for the Web. There’s a problem raami this menu right now. Get to Know Us. Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau pegawai awam 2C.

Learn more about Amazon Prime. Amazon Drive Cloud storage from Amazon. Would you like to tell us about a lower price? Amazon Second Chance Pass it on, trade it in, give it a second life. Kewajipan melaporkan permintaan bagi maklumat, dll.

  ESTRATEGAS K Y R PDF

Akta ini bolehlah dinamakan Akta Rahsia Rasmi Amazon Rapids Fun stories gahsia kids on the go. Menambah, memotong atau meminda Jadual 2B. Get fast, free shipping with Amazon Prime. Embed or link this publication.

Penalti kerana membuat atau menolong membuat akuan atau pernyataan palsu bagi mendapatkan permit 5. Pihak berkuasa yang berwibawa itu, jika berpuas hati bahawa ada sebab yang munasabah bagi mempercayai bahawa yang diambil atau dibuat sedemikian mengandungi perkara atau maklumat yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia dan berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing, boleh memerintahkan supaya suratan itu dirampas atau mana-mana bahagian daripadanya dihapuskan, dipadamkan atau dikeluarkan.

Larangan mengambil atau membuat apa-apa suratan, ukuran, pemeruman atau kerja ukur mengenai atau dalam sesuatu tempat larangan 4. Larangan membawa perkakas fotografi 7.

Discover Prime Book Box for Kids. Explore the Home Gift Guide. Seseorang Menteri atau pegawai awam yang dipertanggungkan dengan apa-apa tanggungjawab tentang mana-mana Kementerian, jabatan atau mana-mana perkhidmatan awam atau Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau ketua pegawai yang menjaga hal ehwal pentadbiran sesuatu Negeri boleh, pada bila-bila masa, mengelaskan semula apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual atau apa-apa suratan rasmi, maklumat atau bahan sebagaimana yang telah dikelaskan dan aktq pengelasan semula itu, suratan, maklumat atau bahan tersebut hendaklah terhenti menjadi rahsia rasmi.

  BAYOU 220 MANUAL PDF

Tajuk ringkas Tafsiran 2A. Menteri boleh, dari semasa ke semasa, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, menambah, memotong atau meminda manamana peruntukan Jadual kepada Akta ini.

Amazon Music Stream millions of songs. Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau pegawai awam 3. Akta Rahsia Rasmi Akta Amazon Restaurants Food delivery from local restaurants.

ComiXology Thousands of Digital Comics. Jika seseorang membuat atau menolong membuat sesuatu akuan atau pernyataan yang palsu tentang apa-apa perkara material bagi maksud hendak mendapatkan kebenaran di bawah perenggan 4 3 a daripada sesuatu pihak berkuasa yang berwibawa, dia adalah. Shopbop Designer Fashion Brands.

Akta Rahsia Rasmi

Amazon Advertising Find, attract, and engage customers. Create a free account Login. Pelantikan pegawai awam untuk mengelaskan suratan rasmi, dsb.